Aktuálně pro Vás připravujeme a testujeme tento e-shop, aby byl kompletní. Děkujeme za pochopení.

Svatební kočár

Svatební kočár, nebo také královský kočár je jedna z ne moc známých, ale o to originálnějších svatebních her, při kterých se svatebčané zaručeně pobaví. Nejen, že ukazuje postřeh a paměť zúčastněných, ale hlavně se za chyby pije alkohol, takže se hráči v průběhu svatební hry stávají čím dál zapomětlivější, což je v tomto případě jenom dobře:).

 

Příprava a pravidla svatební hry královský kočár

Vyberte mezi svatebními hosty 9 dobrovolníků a zavolejte nevěstu a ženicha, kteří mají hru povinnou :). Hosté, kteří se účastní královského kočáru by měli být schopni a ochotni pít. Z celkem 11 židlí vytvořte královský kočár a svatební hosty usaďte na jejich místo a rozdělte jim role. Aby ostatní svatební hosté měli přehled, doporučujeme nalepit hráčům na čelo, nebo přispendlit na hruď název role tak, aby ho neviděl hráč, ale jen diváci. Každý z hráčů dostane do ruky také prázdnou skleničku, do které se při každé chybě nalije předem dohodnuté množství alkoholu. Pamatujte si, že není vaším úkolem hráče opít do němoty, takže doporučujeme nalévat ne moc silný alkohol, nebo například jen čtvrtinku panáka.
 
Moderátor hry bude číst pohádkový příběh o královském kočáru a každý z účastníků hry musí vstát a zase si hned sednout jakmile uslyší jméno své postavy/role. Pokud nevstane, nebo vstane mimo svoji roli (cca 2 vteřiny tolerance), hra se zastavuje a chybující hráč dostává vypít panáka. Podle toho, jak moc budou hráči chybovat se hra protáhne, takže můžete příběh podle potřeby zkracovat tak, aby hra netravala příliš dlouho. Stačí když z níže uvedeného příběhu vynecháte část odstavců.Pokud byste chtěli hru ještě ztížit, například, pokud příběh někdo z hráčů zná, můžete přidat krátké úkoly kromě vstání. Například, že když stojí i Král a Královna, tak si dají pusu, že kůň, který vstane zařehtá, nebo, že výmoly a kameny udělají například „bum“, nebo „skříp“.

 

Role a postavy svatební hry Královský kočár:

  • Ženich: Král (vstává také na „královský“, „zámek“ a „království“)
  • Nevěsta: Královna (vstává také na „královský“, „zámek“ a „království“)
  • Kočí
  • 4 kola: pravé přední kolo, levé přední kolo, pravé zadní kolo, levé zadní kolo (všichni 4 vstávají na „kočár“)
  • 2 koně: pravý kůň, levý kůň (oba vstávají na „koně“ a „povoz“)
  • Kameny
  • Výmoly (vstává také na „díra“)
 

Sestavený kočár bude vypadat asi takhe:

 
 

Pohádkový příběh svatební hry královský kočár:

Bylo, nebylo, jedno malé království. Rozprostíralo se za malebnými potůčky plnými kamenů, údolími a lesy. V tomto malém království žil král s královnou. Jednoho dne, kdy bylo krásně, ptáčci si vesele prozpěvovali, se královna rozhodla, že by si ráda vyjela na projížďku do královských zahrad.

 

Inu řekla svému králi. „Králi, můj milovaný králi, můj přenádherný králi, chtěla bych se projet kolem našeho království, zavolej kočího.“

 

Král řekl své královně. „Jsi si jistá královno? Pršelo, a cesty jsou plné kamenů a výmolů Ale ať je tedy po tvém. Pojedeme se podívat, jak se daří našemu království.“

 

Zavolal na kočího. „Kočí, můj milý kočí, můj nejmilejší kočí přichystej kočár a vyveď koně ze stáje. Zapřáhni koně před kočár, protože královna a král si chtějí vyjet ze zámku. Zkontroluj dobře pravé zadní kolo a levé přední kolo jestli dobře drží, aby se nám neulomily, až pojedeme lesem přes kameny a výmoly.

 

Kočí tedy zašel do stájí, zkontroloval oba koně a vyvedl je ven. Poté zapřáhnul povozi kočár. Aby si byl 100% jist, zkontroloval vše ještě jednou. Nejprve šel k levému koni, poté přešel k pravému koni, zkontroloval také levé přední kolo, levé zadní kolo, pravé zadní kolo a pravé přední kolo.

 

Vše bylo nachystáno, tak tedy zavolal: „Králi, můj milovaný králi, Váš královský kočári povozje nachystán. Král s královnou tedy nastoupili a vydali se na obhlídku jejich království. Cesta se vinula malebnými uličkami plnými výmolů, které byly schovány pod velikými topoly, projížděli kolem malých rybníků a kolem velkých luk po cestách plných kamenů. A královna řekla: „Králity můj králi no já se bojím, co když kočárnevydrží? Jedeme přes kameny a výmoly a stále jsme těžší a těžší.

 

A král řekl královně: „Moje milá královno moje nejmilejší královno, vůbec ničeho se neboj kočár má znovu přeměněná obě zadní kola a také obě přední kola. A navíc naše oba konějsou nejlepší v celém království. A královnařekla „Dobrá, už jsem klidnější.“

 

Za malou chvilinku se královna zeptala krále: „Milý králi, můj nejdražší králi zeptej sekočího, jestli koně dostali dostatek ovsa.“ Král volá na kočího: „Kočí, hej, kočí, jsou koněnasyceni?“Kočí odpoví: „Samozřejmě, můj králi.“

 

Za krátký čas řekne královna králi: „Můj milý králi, můj dobrý králi, můj nejmilejší králi, můj nejkrásnější králi, myslím, že přední levé koloháže.“ Najednou se ozve rána, která škune i s kočárem, protože pravé přední kolo najelo na kámen. Král volá na kočího: „Kočí, co se stalo?““Netuším králi„, odpověděl kočí, „ale doufám, že jste s královnou v pořádku.“ Král i královna odpověděli, že ano.

 

Kočí tedy seskočil z kočáru a šel jej zkontrolovat. Když už byl dole, tak se rozhodl, že zkontroluje i povoz. Nejprve tedy zkontroloval pravého koně a potom levého koně. Nebyl si jist, proto znovu zkontroloval levého koně a poté i pravého koně. Pak přešel k pravému přednímu kolu, pravému zadnímu kolu, znovu zkontroloval pravé přední kolo, pak levé zadní kolo, levé přední kolo a opět levé zadní kolo.

 

Nic nenašel, a proto zašel ke králi a řekl mu: „Králi, můj milovaný králi, vše je v pořádku, povoz i kočár. Museli jsme najet do nějaké díry, či na kámen. „Tak to jsem ráda, že to dopadlo takhle“, řekla královna. „Já už jsem myslel na nejhorší“, řekl král. „Že nám třeba upadlo pravé přední kolo.“

 

Král mu tedy opět přikázal, ať pokračují v jízdě. Kočí tedy naskočil na kočár a pobídl oba koně. Ze začátku se levému koni moc nechtělo, ale pravý kůň jej přesvědčil, aby táhli stejně. Tak se povoz i s kočárem opět rozjeli. Po pár minutách dojeli do svého království a král i s královnoupoděkovali kočímu za pěknou projížďku.

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.